İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale edilerek satışı ve kiralama işi yapılacaktır.

SIRA NO    MEVKİİ    ADA    PRS.    M2    KAT ADEDİ    TAŞINMAZIN CİNSİ    MUHAMMEN BEDEL (TL)    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

1    ESENYURT    8159    2    1.000,00    3    KONUT ARSASI    170.000,00    5.100,00

2    ESENYURT    8159    3    1.000,13    3    KONUT ARSASI    170.000,00    5.100,00

3    ESENYURT    8159    4    1.000,00    3    KONUT ARSASI    170.000,00    5.100,00

4    ESENYURT    8159    5    918.15    3    KONUT ARSASI    156.000,00    4.680,00

5    ESENYURT    8159    6    1.044,46    3    KONUT ARSASI    178.000,00    5.340,00

6    ESENYURT    8159    7    1.062,55    3    KONUT ARSASI    181.000,00    5.430,00

7    ESENYURT    8159    8    873.24    3    KONUT ARSASI    149.000,00    4.470,00

8    ESENYURT    8162    2    700,49    3    KONUT ARSASI    120.000,00    3.600,00

9    ESENYURT    8162    3    759,81    3    KONUT ARSASI    130.000,00    3.900,00

10    ESENYURT    8162    5    1.036,26    3    KONUT ARSASI    177.000,00    5.310,00

11    ESENYURT    8166    1    1.399,64    3    KONUT ARSASI    238.000,00    7.140,00

12    ESENYURT    8166    3    1.474,62    3    KONUT ARSASI    251.000,00    7.530,00

13    ESENYURT    8166    4    1.368,21    3    KONUT ARSASI    233.000,00    6.990,00

14    ESENYURT    8166    5    1.383,31    3    KONUT ARSASI    235.000,00    7.050,00

15    ESENYURT    8166    6    1.415,98    3    KONUT ARSASI    241.000,00    7.230.00

16    ESENYURT    8170    1    1.427.03    3    KONUT ARSASİ    243.000,00    7.290,00

17    ESENYURT    8170    2    1.209,60    3    KONUT ARSASI    206.000,00    6.180,00

18    ESENYURT    8170    3    1.571,71    3    KONUT ARSASI    268.000,00    8.040,00

19    ESENYURT    8170    4    1.200,58    3    KONUT ARSASI    205.000,00    6.150,00

20    SELÇUKLU    4497    2    62,80    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900,00

21    SELÇUKLU    4497    3    60,01    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900.00

22    SELÇUKLU    4497    4    60,01    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900,00

23    YEŞİLYURT    121    1    2.075,11    PROJESİ    TİCARET ARSASI    156.000,00    4.680,00

24    YEŞİLYURT    123    1    1.707,24    PROJESİ    TİCARET ARSASI    128.000,00    3.840,00

25    OSMANLİ    8335    3    1.610,24    1    AKARYAKIT LPG İSTASYON ARSASI    1.400.000,00    42.000,00

26    OSMANLI    8336    1    1.425,90    1    TİCARET ARSASI    1.000.000,00    30.000,00

27    OSMANLİ    4000    3    45,00    1    TİCARET ARSASI    20.000,00    600,00

2S    OSMANLI    4000    4    45,00    1    TİCARET ARSASI    20.000,00    600,00

29    30 AĞUSTOS    8190    2    280,91    5    KONUT ARSASI    150.000,00    4.500,00

30    30 AĞUSTOS    8185    3    280,39    5    KONUT ARSASI    150.000,00    4.500.00

31    30 AĞUSTOS    8187    4    280,90    5    KONUT ARSASI    150.000,00    4.500,00

32    GESİ KAYABAĞ    212    1    1.036,00    2    KONUT ARSASI    31.100,00    933,00

33    GESİ KAYABAĞ    212    2    1.063,00    2    KONUT ARSASI    32.000,00    960,00

34    GESt KAYABAĞ    212    3    1.065,00    2    KONUT ARSASI    32.000,00    960,00

35    GESİ KAYABAĞ    212    4    1.038,00    2    KONUT ARSASI    31.200,00    936,00

36    GESİ KAYABAĞ    212    5    863,00    2    KONUT ARSASI    26.000,00    780,00

î 37     :GESİ KAYABAĞ    212    6    863,00    2    KONUT ARSASI    26.000,00    780,00

38    GE&^KAYABAĞ    212    7    855,00    2    KONUT ARSASI    25.700,00    771.00

39    GESİ KAYABAĞ    213    9    841,00    2    KONUT ARSASI    25.300,00    759,00

40    GESİ BAĞPINAR    140    1    878,00    2    KONUT ARSASI    35.000,00    1.050,00

41    GESİ BAĞPINAR    140    2    997,00    2    KONUT ARSASI    38.000,00    1.140,00

42    GESİ BAĞPINAR    140    3    901,00    2    KONUT ARSASI    34.000,00    1.020,00

43    GESİ BAĞPINAR    140    4    900,00    2    KONUT ARSASI    34.000,00    1.020,00

44    GESİ BAĞPINAR    140    5    870,00    2    KONUT ARSASI    33.000,00    990,00

45    GESİ BAĞPINAR    140    6    839,00    2    KONUT ARSASI    31.000,00    930,00

46    GESİ BAĞPINAR    140    7    810,00    2    KONUT ARSASI    31.500,00    945,00

47    GESİ BAĞPINAR    140    8    890,00    2    KONUT ARSASI    35.600,00    1.068,00

48    GESİ BAĞPINAR    140    9    885,00    2    KONUT ARSASI    35.400,00    1.062,00

49    GESİ BAĞPINAR    140    10    884,00    2    KONUT ARSASI    35.400,00    1.062,00

50    GESİ BAĞPINAR    140    12    880,00    2    KONUT ARSASI    35.300,00    1.059,00

51    GESİ BAĞPINAR    140    13    876,00    2    KONUT ARSASI    35.000,00    1.050,00

52    MİMARSİNAN KAYAPUL MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD.NO.2/1            20    1    KİRALIK İŞYERİ (3 YILLIK)    1.800,00    54,00

53    MİMARSİNAN KAYAPUL MAH. HOCAAHMET YESEVİ CAD. NO:2/G            20    1    KİRALIK İŞYERİ (3 YILLIK)    1.800,00    54,00

54    YEŞİLYURT MAH. DEĞİRMENCİ S0K.N0.4            60    1    KİRALIK EV (3 YILLIK)    2.700,00    81,00

55    YEŞİLYURT MAH. CUMHURİYET CAD.N0.25/B            60    1    KİRALIK EV (3 YILLIK)    2.700,00    81,00

1) İhale 25 Haziran 2013 Salı günü saat 14.30da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine

fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat

mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat

mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve

imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde, ihale ile ilgili imar durum ve

teknik bilgiler Plan Proje Müdürlüğünde görülebilir.

(1436)