İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale edilerek satılacaktır.

s.no    mevkii    ada    parsel    m2    kat adedi    taşınmazın cinsi    muhammen bedel (tl)    geçici teminat bedeli (tl)

1    MİMARSİNAN KAYAPUL    7703    1    1124,00    3    KONUT ARSASI    67.500,00    2.025,00

2    MİMARSIN AN KAYAPUL    7703    2    999,00    3    KONUT ARSASI    60.000,00    1.800,00

3    MİMARSİNAN KAYAPUL    7703    3    1126,00    3    KONUT ARSASI    68.000,00    2.040,00

4    MİMARSİNAN KAYAPUL    7703    4    998,00    3    KONUT ARSASI    60.000,00    1.800,00

5    MİMARSİNAN KAYAPUL    7703    5    977,00    3    KONUT ARSASI    59.000,00    1.770,00

6    MİMARSİNAN KAYAPUL    7703    6    1121,00    3    KONUT ARSASI    67.500,00    2.025,00

7    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    1    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

8    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    2    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

9    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    3    1299,00    3    KONUT ARSASI    78.000,00    2.340,00

10    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    4    1387,00    3    KONUT ARSASI    84.000,00    2.520,00

11    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    5    1380.00    3    KONUT ARSASI    83.000,00    2.490,00

12    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    6    1299,00    3    KONUT ARSASI    78.000,00    2.340,00

13    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    7    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

14    MİMARSİNAN KAYAPUL    7704    8    1200,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

15    MİMARSİNAN KAYAPUL    7706    4    1080,00    3    KONUT ARSASI    65.000,00    1.950,00

16    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    1    1274,00    3    KONUT ARSASI    77.000,00    2.310,00

17    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    2    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

18    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    3    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

19    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    4    1279.00    3    KONUT ARSASI    77.000,00    2.310,00

20    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    5    1000,00    3    KONUT ARSASI    60.000,00    1.800,00

21    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    6    867,00    3    KONUT ARSASI    52.000,00    1.560,00

22    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    7    877,00    3    KONUT ARSASI    53.000,00    1.590,00

23    MİMARSİNAN KAYAPUL    7707    8    951,00    3    KONUT ARSASI    57.000,00    1.710,00

24    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    1    1049,00    3    KONUT ARSASI    63.000,00    1.890,00

25    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    2    1032,00    3    KONUT ARSASI    62.000,00    1.860,00

26    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    3    1034,00    3    KONUT ARSASI    62.000,00    1.860,00

27    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    4    1049,00    3    KONUT ARSASI    63.000,00    1.890,00

28    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    5    1406,00    3    KONUT ARSASI    85.000,00    2.550,00

29    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    6    1306,00    3    KONUT ARSASI    79.000,00    2.370,00

30    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    7    1235,00    3    KONUT ARSASI    74.000,00    2.220,00

31    MİMARSİNAN KAYAPUL    7708    8    1200,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

32    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    1    1099.00    3    KONUT ARSASI    66.000,00    1.980,00

33    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    2    1094,00    3    KONUT ARSASI    66.000,00    1.980,00

34    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    3    1093,00    3    KONUT ARSASI    66.000,00    1.980,00

35    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    4    1099,00    3    KONUT ARSASI    66.000,00    1.980,00

36    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    5    1203,00    3    KONUT ARSASI    73.000,00    2.190,00

37    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    6    1431,00    3    KONUT ARSASI    86.000,00    2.580,00

38    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    7    1432,00    3    KONUT ARSASI    86.000,00    2.580,00

39    MİMARSİNAN KAYAPUL    7709    8    902,00    3    KONUT ARSASI    55.000,00    1.650,00

40    MİMARSİNAN KAYAPUL    7710    1    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

41    MİMARSİNAN KAYAPUL    7710    2    1251,00    3    KONUT ARSASI    75.000,00    2.250,00

42    MİMARSİNAN KAYAPUL    7710    3    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

43    MİMARSİNAN KAYAPUL    7710    4    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

44    MİMARSİNAN KAYAPUL    7710    5    1121,00    3    KONUT ARSASI    68.000,00    2.040,00

45    MİMARSİNAN KAYAPUL    7712    1    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

46    MİMARSİNAN KAYAPUL    7712    2    1047,00     3    KONUT ARSASI     63.000,00     1.890,00

Sayfa 1/247    Mİ MARSIN AN KAYAPUL    7712    3    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

48    MİMARSİNAN KAYAPUL    7712    4    1204,00    3    KONUT ARSASI    73.000,00    2.190,00

49    MİMARSIN AN KAYAPUL    7712    5    1047,00    3    KONUT ARSASI    63.000,00    1.890,00

50    MİMARSİNAN KAYAPUL    7712    6    1199,00    3    KONUT ARSASI    72.000,00    2.160,00

51    30 AĞUSTOS    8190    2    280,91    5    KONUT ARSASI    150.000,00    4.500,00

52    SELÇUKLU    4497    2    62,80    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900,00

53    SELÇUKLU    4497    3    60,01    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900,00

54    SELÇUKLU    4497    4    60,01    2    TİCARET ARSASI    30.000,00    900,00

55    YEŞİLYURT    121    1    2.075,11    PROJESİ    TİCARET ARSASI    156.000,00    4.680,00

56    YEŞİLYURT    123    1    1.707,24    PROJESİ    TİCARET ARSASİ    128.000,00    3.840,00

57    GESİ BAĞPINAR    140    1    878,00    2    KONUT ARSASI    35.000,00    1.050,00

58    GESİ BAĞPINAR    140    2    997,00    2    KONUT ARSASI    38.000,00    1.140,00

59    GESİ BAĞPINAR    140    3    901,00    2    KONUT ARSASI    34.000,00    1.020,00

60    GESİ BAĞPINAR    140    4    900,00    2    KONUT ARSASI    34.000,00    1.020,00

61    GESİ BAĞPINAR    140    5    870,00    2    KONUT ARSASI    33.000,00    990,00

62    GESİ BAĞPINAR    140    7    810,00    2    KONUT ARSASI    31.500,00    945,00

63    GESİ BAĞPINAR    140    9    885,00    2    KONUT ARSASI    35.400,00    1.062,00

64    GESİ BAĞPINAR    140    10    884,00    2    KONUT ARSASI    35.400,00    1.062,00

64    GESİ BAĞPINAR    140    12    880,00    2    KONUT ARSASI    35.300,00    1.059,00

65    GESİ BAĞPINAR    140    13    876,00    2    KONUT ARSASI    35.000,00    1.050,00

1) İhale 22 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut

suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

A) Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, nüfus

cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu, ihaleye

iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde, ihale ile ilgili imar durum ve teknik bilgiler Plan

Proje Müdürlüğünde görülebilir.

(350)