TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ İSTİKLAL VE DÖŞEME

MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 106

ADET TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ TCDD HİSSELERİ

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

1- Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal ve Döşeme

mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen 106 adet

parsellerdeki TCDD hisseleri satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve

görüşmeler yapmak suretiyle 02.05.2013 perşembe günü saat 14.00 de TCDD 6.Bölge

Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, Pazarlık Usulü ile

yapılacaktır. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine

devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2- İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.

3- Teklifler, İhalenin yapılacağı 02.05.2013 Perşembe günü saat 12.00a kadar TCDD

6.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih

ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir.

Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa

tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta

serbesttir.

5- İhale dokümanları, TCDD 6.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası

Adana Merkez şubesinde bulunan TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 nolu ıban

numaralı hesabına 50,00 ( Elli ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya

ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve

İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ6.BÖLGE ADANA DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

Sıra No    İLİ    İLÇESİ    MAH/ KÖY    ADA    PARSEL NO    TAPU ALANI m)    DEĞERLENDİRİLECEK ALAN (m2)    HİSSE    CİNSİ    İMAR DURUMU    TEMİNAT TUTARI

1    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11144    28    305.00    108.00    108/305    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

2    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11144    36    116 00    42 00    21/58    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

3    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11144    37    206 00    15 00    15/206    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

4    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    36    190 00    44 00    22/95    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

5    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    37    150 00    80.00    8/15    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

6    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    38    132 00    28 00    7/33    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

7    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    39    87 00    34 00    34/87    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

8    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    40    89 00    37 00    37/89    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

9    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    41    92 00    39 00    39/92    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

10    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    42    115 00    45.00    9/23    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

11    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    43    129 00    59.00    59/129    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

12    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 146    45    109 00    38.00    38/109    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

13    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 146    46    111.00    40 00    40/111    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

14    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    47    119.00    49 00    7/17    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

15    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    48    168 00    62 00    31/84    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

16    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 146    49    106 00    26 00    13/53    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

17    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    50    112 00    31 00    31/112    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

18    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    51    136 00    32 00    .: ı     ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

19    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    52    225 00    15000    2/3    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

20    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    53    112 00    38.00    19/56    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

21    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    54    135 00    65 00    13/27    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

22    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    55    205.00    70 00    14/41    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

23    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    56    97 00    34 00    34/97    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

24    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    57    103.00    39 00    39/103    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

25    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    58    118 00    40 00    20/59    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

26    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    59    108 00    41 00    41/108    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

27    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    60    104 00    40 00    5/13    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

28    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    61    171 00    54 00    6/19    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

29    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    62    98 00    30 00    15/49    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

30    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    63    143 00    43 00    43/143    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

31    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 146    64    154 00    45 00    45/154    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

32    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    65    235 00    21 00    21/235    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

33    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    66    280 00    24 00    3/35    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

34    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    67    270 00    26 00    13/135    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

35    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11146    68    345 00    61 00    61/345    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

36    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 146    69    429 00    52 00    4/33    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

37    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 146    70    354 00    34 00    17/177    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

38    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    34    201 00    11.00    11/201    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

39    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    35    286.00    64 00    32/143    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

40    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    37    130 00    98 00    49/65    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

41    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    38    203 00    109 00    109/203    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

42    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    39    205 00    13 00    13/205    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

43    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    40    192 00    51 00    17/64    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

Sıra No    İLİ    İLÇESİ    MAH/ KÖY    ADA    PARSEL NO    TAPU ALANI (m    DEĞERLENDİRİLECEK ALAN (m2)    HİSSE    CİNSİ    İMAR DURUMU    TEMİNAT TUTARI

44    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    41    174.00    47 00    47/174    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

45    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    42    347 00    105.00    105/347    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

46    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    43    306.00    106.00    53/153    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

47    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    44    228.00    69.00    23/76    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

48    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    45    300.00    113 00    113/300    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

49    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    46    359.00    125 00    125/359    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

50    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    47    258 00    67 00    67/258    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

51    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 147    49    295.00    103 00    103/295    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

52    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    50    249.00    57 00    19/83    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

53    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    51    297 00    118.00    118/297    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

54    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    52    253 00    36 00    36/253    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

55    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    55    430 00    53.00    53/4 30    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

56    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 147    56    407 00    70 00    70/407    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

57    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    57    220.00    65 00    13/44    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

58    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    58    218 00    65 00    65/218    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

59    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    59    155.00    101 00    101/155    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

60    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    60    192.00    64 00    1/3    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

61    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 147    61    197 00    68 00    68/197    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

62    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    62    140.00    46.00    23/70    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

63    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 147    63    140 00    45 00    9/28    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

64    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    64    118 00    41 00    41/118    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

65    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 147    65    146 00    50 00    25/73    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

66    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11147    66    90 00    26 00    13/45    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

67    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    33    182.00    33.00    33/182    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

68    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    34    137 00    9 00    9/137    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

69    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 148    42    265.00    73 00    73/265    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

70    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    43    18800    61 00    61/188    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

71    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    44    239.00    80.00    80/239    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

72    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    45    134 00    38 00    19/67    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

73    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    46    405.00    86 00    86/405    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

74    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    49    225 00    92.00    92/225    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

75    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 148    52    227 00    82 00    82/227    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

76    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    53    212 00    65 00    65/212    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

77    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    54    297 00    41 00    41/297    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

78    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    55    171 00    43 00    43/171    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

79    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    56    229 00    62 00    62/229    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

80    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    57    129 00    25 00    25/129    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

81    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    58    164.00    50 00    25/82    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

82    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 148    59    170 00    42 00    21/85    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

83    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    60    165 00    38 00    38/165    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

84    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    61    160.00    33 00    33/160    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

85    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 148    62    187 00    29 00    29/187    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

86    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11148    63    150.00    35 00    7/30    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

87    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11 148    64    224 00    59 00    59/224    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

Sıra No    İLİ    İLÇESİ    MAH/ KÖY    ADA    PARSEL NO    TAPU ALANI (m)    DEĞERLENDİRİLECEK ALAN (m2)    HİSSE    CİNSİ    İMAR DURUMU    TEMİNAT TUTARI

88    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    7    229 00    103 00    103/229    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

89    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    8    266 00    66 00    33/133    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

90    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    9    392 00    14 00    1/28    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

91    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    10    201 00    41 00    41/201    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

92    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    1 1    445 00    28.00    28/445    ARSA    A3 KONUT ALANI    200.00 TL

93    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11150    12    253.00    101.00    101/253    ARSA    A3 KONUT ALANI    200 00 TL

94    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11153    13    8.853 00    2.032 00    2032/8853    ARSA    KDKÇA    10.000 00 TL

95    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11153    10    25300    23 00    23/253    ARSA    KDKÇA    200 00 TL

96    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11153    11    317 00    138 00    138/317    ARSA    KDKÇA    1.000 00 TL

97    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11153    12    365 00 1.097 00    101 00    101/365    ARSA    KDKÇA    1.000 00 TL

98    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    1 1 155    4        191 00    191/1097    ARSA    MIA    3.000 00 TL

99    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11155    5    1.950 00    237 00    79/650    ARSA    MIA    3.000 00 TL

100    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11155    6    1.075 00    321 00    321/1075    ARSA    MIA    4.000 00 TL

101    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11156    7    1.062 00    134 00    67/531    ARSA    MI/.    3.000 00 TL

102    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11156    10    2.633 00    32 00    32/2633    ARSA    MIA    800 00 TL

103    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11156    11    1.372 00    490.00    5/14    ARSA    MIA    10.000 00 TL

104    ADANA    SEYHAN    İSTİKLAL    11151    3    6.750 00    2.06000    206/675    ARSA    MIA    10 000 00 TL

105    ADANA    SEYHAN    DÖŞEME    4229    1    957.81    729 13    1827/2400    ARSA    MERKEZİ İŞ ALANI    10.000 00 TL

106    ADANA    SEYHAN    DÖŞEME    4229    9    1.534 31    1.534 31    TAM    ARSA    TİCARET ALANI    50.000 00 TL

(474)