MUHTELİF KUMLAMA VE BOYAMA İSLERİ YAPTIRILACAKTIR

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Cîcncl Müdürlüsü nden;

1 – Fabrikamız sahasında bulunan dört adet melas tankının, bir adet fuel-oil tankının, bir

adet su tankının, bir adet kazan bacasının, iki adet kireç ocağı bacası ve çelik aksam

müştemilatının kumlanarak boyanması işleri 08.07.2013 Pazartesi günü saat:14.30* da

Kapalı Zarfta Teklif Almak suretiyle fabrikamız ofis binasında ihale edilecektir.

2- .Şartname esasları dahilinde hazırlanacak teklif mektupları 08.07.2013 Pazartesi günü

saat:14.30*a kadar fabrikamız I laberleşme Servisine verilecektir.

3- İhale ile ilgili geçici teminat teklif tutarının %3ü. kati teminat ise ihale tutarının %6sı

nispetindedir.

4- İhale ile ilgili şartname fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilinir.

5- Şirketimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta,

kısmen veya tamamen dilediğine ihale etmekte serbesttir.

(1293)