T.C.

TOPRAK MAHSÛLLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

_ARAÇ SATIŞ İLANI

S.

No

Markası

Modeli

Cinsi

Tipi

İhaleye esas

Muhammen bedel

(KDV Hariç)TL

İhalenin

Yapılacağı Yer

İhale tarih

ve saati

1

Ford

1988

Resmi

Otomobil

Taunus

2.0 GLS

1,250.00

Kayseri Şube

Müd.

1 / 03/ 2013

Saat 14:00

Aracın muhammen bedeli yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat 150,00 TLdir.

- İhale yukarıda belirtilen yer,tarih ve saatte Açık artırma yöntemi ne göre yapılacak olup,aracın satılamaması

halinde 18/03 /2013 tarihi saat 14.00 de yeniden ihale edilecektir.

- İhale ile ilgili ilave bilgiler, araç ve şartname ihalenin yapılacağı TMO Kayseri Şube Müdürlüğünde görülebilir

(0352 320 40 80) ve ücretsiz olarak temin edilebilir.

TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir.Aracın satışını yapıp yapmamakta serbesttir.

(681)