BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED (BİL)

YEMEK HİZMETLERİ ALIMI (REF NO.: 2012-11934)

Kurumumuzun ihtiyacını karşılamak üzere Yemek Hizmetleri Alımı işi kapalı zarfla

teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhalenin kapsamı; BTC Boru hattının BİL tarafından işletilmesi esnasında BILin faaliyet

gösterdiği Ankara, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş ve Adana

adreslerinde yemek, kahvaltı ve kumanya hizmetinin yapılacak sözleşme kapsamında 2

yıl süreyle temin edilmesidir.

Kurumumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu hizmeti alıp

almamakta, dilediği firmadan kısmen ya da tamamen alıp almamakta veya ihaleyi iptal

etmekte serbesttir.

Geçici teminat tutarı teklif edilen toplam tutarın minimum %3ü oranında olacaktır.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 01.11.2012 tarihinde saat 14:00a kadar

aşağıdaki adresimize elden teslim edilebileceği gibi posta/kargo ile de

gönderilebilecektir.

İhaleye katılabilmek için ihale şartnamelerinin satınalınması zorunludur. İhale şartname

bedeli 500,00 (beşyüz) TLdir. İhale şartname bedelinin kurumumuzun Akbank Başkent

Kurumsal Şubesi (832) nezdindeki 23295 nolu TL hesabına yatırılması gerekmektedir.

İhale şartnameleri kurumumuzun aşağıdaki adresinde görülebilecektir.

İletişim Bilgileri:

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED

Satınalma Müdürlüğü

Adres :Ehli Beyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Ata Plaza No: 100/A Kat:1

Balgat – Çankaya – ANKARA

Tel =0312 583 17 69

Fax =0312 473 85 59

E-posta : gokhan.bilgili@botasint.com

(661)