İLAN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğümüze bağlı

aşağıda ismi belirtilen Yurt Müdürlüğünde açık bulunan işletmelere, sözleşme yapmak

suretiyle işletici seçimi yapılacaktır.

Müracaatlar gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde 05-06-07

Aralık 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Şems-i Tebrizi Mahallesi Sultan Veled

Cad. No:43 Karatay/KONYA adresinde bulunan Bölge Müdürlüğümüzden temin edilecek

matbu müracaat formu ile aynı yere yapılacaktır. İşletici seçim işlemleri ihale hükmü

taşımamaktadır. (Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Daha geniş bilgi Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

İşletici Seçimi Yapılacak Yurtlar ve İşletmeler:

Yurdun İsmi    Adresi    işletme Türü

Konya Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü    Bosna Hersek Mah.Osmanlı Cad.No:9 Selçuklu/KONYA    Lokanta-kantin

Konya Kimya hatun Kız Yurdu Müdürlüğü    Bosna Hersek Mah.Osmanlı Cad.No:9 Selçuklu/KONYA    Internet

Konya Kimya hatun Kız Yurdu Müdürlüğü    Bosna Hersek Mah.Osmanlı Cad.No:9 Selçuklu/KONYA    Bayan Kuaförü

(1478)