İLAN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı;

Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü bünyesinde yer alan F Blok 322 kapasiteli

Lokanta-Kantin işletmesi sözleşme yapılmak suretiyle işletmeye verilecektir.

Müracaatlar (Dosya Satışı-Teslimi) 21 Ocak 2013 ile 25 Ocak 2013 tarihleri arasında

mesai bitimine kadar;

Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki işletme için Çiğiltepe Kız

Öğrenci Yurdu Müdürlüğü (Gazlıgöl Yolu Üzeri ANS Kampusü Yanı) adresine bizzat

yapılacak, posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi aynı adresten temin edilebilir. İşletme yeri için yapılacak işletici

seçimine ait işlemler bir ihale statüsü niteliğini taşımamaktadır.

Kurum işletici seçimini yapıp yapmamakta veya işletmeyi dilediğine vermekte

serbesttir.

YURTKUR ÇİĞİLTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

(1226)